Si të bëheni kompani mike

pa ju, nuk mund t'ia dalim

SOS Fshatrat e Fëmijëve ofron strehim, familje dhe kujdes për 40 fëmijë pa përkudesje prindërore  dhe  përkrahë dhe kujdeset për mbi 500 fëmijë  në rrezik të humbjes së kujdesit prindëror.

SOS Fshatrat e Fëmijëve beson që fuqia dhe dinamizmi i botës së biznesit mund të na ndihmojë në realizimin e misionit tonë që të sigurojmë një ambient që të sigurojmë një ambient të ngrohtë për të gjithë fëmijët në nevojë dhe së bashku të investojmë në të ardhmen e tyre.

Format e mbështetjës

Mik i shpisë

Donacion vjetor për SOS Fshatrat e Fëmijëve në vlerë minimale prej 12000 euro në vit si dhe marrëveshje për 3 vite apo më shumë.

Mik inspirues

Donacion vjetor për SOS Fshatrat e Fëmijëve në vlerë minimale prej 10000 euro në vit.

Mik inovativ

Donacion vjetor për SOS Fshatrat e Fëmijëve në vlerë minimale prej 5000 euro në vit.

Mik i mbrojtjes

Donacion vjetor për SOS Fshatrat e Fëmijëve në vlerë minimale prej 1000 euro në vit.

Duke u bërë kompani mike e SOS Fshatrave të Fëmijëve ju:

Kontribuoni dhe investoni në te ardhme e fëmijëve, të rinjëve, familjes dhe komunitetit.

Zhvilloni dhe përmbushni politikën e CSR dhe kontribuoni në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)

Bëheni pjese e avokimit dhe mbrojtjes së fëmijëve

Bëheni pjesë një organizate misioni dhe puna e së ciles shtrihet në mbarë vendin

Për të filluar bashkepunimin, kontaktoni tani me:

Shpend Juniku
Mobil: +383 45 119 219
Email: shpend.juniku@soskosova.org