Projektet e Përfunduara

Play for All

1.2010 – 01.2012 Grant Contract External Actions of the European Union Contract refrence CRIS No225-212 për projektin ” Play for All” Festivali i Fëmijëve në Kosovë, vlera e projektit 371,762.35€.

02.2012 – 02.2014 Grant Contract External Actions of the European Union Contract No 2012/287-724 për projektin “Play for All” Festivali i Fëmijëve Faza II, vlera e projektit 545,075€.

 

Një shtëpi e lumtur për çdo fëmijë

2015 Projekti “Një shtëpi e lumtur për çdo fëmijë” “ i financuar nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, vlera e projektit 13,500€.

2016 Projekti „Një shtëpi e lumtur për çdo fëmijë“ i financuar nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, vlera e projektit 14,000€.

2017 Projekti „Një shtëpi e lumtur për çdo fëmijë“ i financuar nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, vlera e projektit 25,000€.

Siguria ime varet nga Ti

09.2017 – 10.2018 Projekti „Siguria ime varet nga Ti“, i financuar nga Ambasada Amerikane në Prishtinë, vlera e projektit 18, 249$.

Qendra Ditore për fëmijët e Margjinalizuar

15.10.2018-30.06.2019 Projekti “Qendra Ditore për fëmijët e Margjinalizuar” Ferizaj, i financuar nga Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, vlera e projektit 48,820.63€

Rrugëtim i sigurtë drejt së ardhmës

01.07.2020 – 30.06.2021 Projekti “Rrugëtim i sigurtë drejt së ardhmës” i financuar nga UNICEF, vlera e projektit 64,904.17€

Përkrahje për SOS Familjet në Komunitet

12.2012 – 05.2015 Ambasada Norvegjeze /Grant Letter for KOS-12/0098, SOS Fuqizimi i Familjes, SOS Fshatrat e Femijeve Kosove , vlera e projektit 56,152€.

12.2012 – 02.2015 Ambasada Norvegjeze /Grant Letter for KOS-12/0099, SOS Familjet në Komunitet, SOS Fshatrat e Femijeve Kosove , vlera e projektit 324,601€

Avokimi përmes të rinjëve

2014 – 2015 Avokimi përmes të rinjëve dhe përkrahja arsimore për fëmijët e margjinalizuar, i financuar nga Ambasada Amerikane ne Prishtine, vlera e projektit 17,747$.

Shërbime efikase për jetë të pavarur

15.05.2018 – 15.05.2019 “Shërbime efikase për jetë të pavarur” i financuar nga Save the Children (sub-grant nga Komisioni Evropian ne Kosove), vlera e projektit 48,725€

Kujdes cilësor për të gjithë

2019 – Projekti “Kujdes cilësor për të gjithë” i financuar nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, vlera e projektit 28,613.80€.