Misioni ynë

Ne krijojmë familje për fëmijët në nevojë.

Ne i ndihmojmë ata që të ndërtojnë të ardhmen e tyre dhe ne marrim pjesë në zhvillimin e komuniteteve të tyre.