Ekipi

Nezahat Ramadani Salihu

Drejtor Nacional

Biografia

Burim Behluli

Drejtor Nacional për Zhvillim të Programeve

Biografia

Merita Latifi

Menaxhere Financiare

Biografia

Remzije Krasniqi

Drejtor i Avokimit

Biografia

Nora Kelmendi

Menaxher Nacional i Burimeve Njerëzore

Biografia

Albana Zogu Morina

Udhëheqëse e Zhvillimit të Fondeve dhe Komunikimit

Biografia

Ora Bytyçi

Drejtor i Programit në SOS Fshat

Biografia

Mjellma Luma

Specialiste për monitorim dhe vlerësim

Biografia

Ariana Shala

Këshilltare e programit/Specialiste për siguri të cilësisë/ Person Kyc për Mbrojtjen e Fëmijëve

Nezahat Ramadani Salihu

Drejtor Nacional

Biografia

Burim Behluli

Drejtor Nacional për Zhvillim të Programeve

Biografia

Merita Latifi

Menaxhere Financiare

Biografia

Remzije Krasniqi

Drejtor i Avokimit

Biografia

Nora Kelmendi

Menaxher Nacional i Burimeve Njerëzore

Biografia

Albana Zogu Morina

Udhëheqëse e Zhvillimit të Fondeve dhe Komunikimit

Biografia

Ora Bytyçi

Drejtor i Programit në SOS Fshat

Biografia

Mjellma Luma

Specialiste për monitorim dhe vlerësim

Biografia

Ariana Shala

Këshilltare e programit/Specialiste për siguri të cilësisë/ Person Kyc për Mbrojtjen e Fëmijëve