Një shtëpi e lumtur për çdo fëmijë

Një shtëpi e lumtur për çdo fëmijë

2015 Projekti “Një shtëpi e lumtur për çdo fëmijë” “ i financuar nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, vlera e projektit 13,500€.

2016 Projekti „Një shtëpi e lumtur për çdo fëmijë“ i financuar nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, vlera e projektit 14,000€.

2017 Projekti „Një shtëpi e lumtur për çdo fëmijë“ i financuar nga Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale, vlera e projektit 25,000€.

Our Impact

Në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, duan

Fëmijët e SOS Fshatit festuan së bashku me engjëjt e tyre mbrojtës, ushtarët

“𝑁𝑢𝑘 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑒̈ 𝑏𝑒̈𝑗 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑐̧𝑘𝑎, 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑒̈ 𝑏𝑒̈𝑗 𝑑𝑖𝑐̧𝑘𝑎; 𝑒 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖 𝑞𝑒̈

Miqtë dhe donatorët e SOS Fshatrave të Fëmijëve Kosovë u mblodhën sot për

“Suksesi ynë është bazuar që në fillim nga partneriteti i mirë-zgjedhur. “ –

Betimi* 1 së bashku me dy vëllezërit dhe motrën erdhën në SOS Fshatin