Ftesë për Ofertë - furnizim me Pajisje Teknologjike

Fondacioni SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve të braktisur dhe në nevojë, pa marrë parasysh etninë, kombësinë dhe besimin fetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve është i interesuar për furnizim me Pajisje Teknologjike në kuadër të projektit nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, të titulluar “Art e Zanat“

Me këtë rast ftojmë të gjithë ofertuesit e kualifikuar që të ofertojnë për furnizim me pajisjet:

Kamerë gjysmëprofesionale me pajisje përcjellëse (këmbalec, kufje, mikrofon, buba),

Kompjuter profesional për montazhe me programe përcjellëse për montazhe dhe dizajn grafik

Foto kamerë/ Aparat gjysmëprofesional me thjerrëza profesionale sipas specifikacionit në vijim:

LOT- 1

  • Copë- Kamerë gjysmëprofesionale

Sensor. 1/2.3-type CMOS.

Filter. RGB Primary Colour Filter. Total Pixels. Approx. 21.14MP.

Effective Pixels. Approx. 8.29 MP (3840 x 2160)

Subject illumination range. Approx. 0.3 lx to 100,000 lx. SD Card minimum 64gb

Mikrofon

Includes Two Transmitters and One Receiver.

Dual-Channel Wireless Receiver suits for Cameras,Camcorders etc.

Ideal for capturing interviews, film dialog, field recording, broadcast TV, news gathering etc. Broadcast-Quality Sound.

Selectable Stereo and Mono Mode.• Operation range can reach up to 100m (300′)

Two AA batteries for both transmitter and receiver

Tripod

Weight Limit, 3 Kilograms Item Weight, 1.7 Kilograms

Minimum Height, 61.5 Centimeters Maximum Height, 168 Centimeters

LOT- 2

1 Copë – Kompjuter profesional për montazhe së bashku me programe përcjellëse për montazhe dhe dizajn grafik

Sindroma NZXT (Core I7 12700K, 32GB RAM RGB, 500GB SSD M.2, RTX 3070Ti 8GB)

Led scren 24 inch, wireless mouse, keyboard

LOT- 3

1 Copë – Foto kamerë/aparat gjysmëprofesional me thjerrëza profesionale

24.2MP  APS-C Sensor

Dual Pixel Dual Pixel CMOS AF Full HD video at 60p

6fps continuous shooting Lens Mount EF/EF-S

Sensor resolution: 6026 x 4017

Max. image resolution: 6000 x 4000.

Lens Standard : 18-55mm

Additional lens : LENS EF-S 18-135MM IS USM SD Card minimum 64gb

Ofertuesi së bashku me ofertën duhet të dorëzojë:

Çertifikatën  e regjistrimit të biznesit/ NUI

Çmimet duhen të kuotohen në euro pa tvsh

Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe e vulosur /apo në letër me logo zyrtare Oferta duhet te jetë e specifikuar me cmime të ndara sipas pajisjeve

Vlefshmëria e ofertës duhet të jetë (30 ditë) nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë

Kriteret e përzgjedhjes së ofertës janë si vijon:

  1. Plotësimi i specifikacionit të kërkuar
  2. Pas plotësimit të specifikacionit; Çmimi më i lirë

Ofertuesit e interesuar mund t’i dërgojnë dokumentet dhe ofertën deri me datën: 09.03.2022 në

email adresë: procurement1@soskosova.org

Ju mund të ofertoni për një Llot ose për të gjitha Llotet njëkohësisht.