SOS Teze (2)

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, në kuadër të misionit saj, ka hapur dy mundësi angazhimi për pozitën: SOS Teze.

Përshkrimi i detajuar për këto vende të lira pune mund të shkarkohet duke klikuar Këtu

Data e fundit për dorëzim të dokumentacionit është  01.10.2022 deri në mesnatë.  Vetëm kandidatët e përzgjedhur ftohen në intervistë.

Dokumentacioni dorëzohet në formë elektronike përmes emailit hr.recruitment@soskosova.org apo fizikisht në adresën SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, rruga: “1 Tetori” p.n. Velani-Prishtinë 10000.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

•  Aplikacioni për punësim i SOS Fshatrave të Fëmijëve Kosovë, i cili mund të shkarkohet duke klikuar Këtu;

•  CV;

•  Kopje të Diplomave dhe Çertifikatave

•  Kopje të Referencave nga punëdhënës paraprak.

(Vërtetimi që nuk jeni nën hetime, vetëm për kandidatet që ftohen në intervistën e fundit). 

Për informata shtesë, ju lutem kontaktoni: SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, përmes emalit hr.recruitment@soskosova.org apo tel/fax: 038-749-887.

SOS Fshatrat e Fëmijëve është një organizatë  jo-qeveritare dhe jo-profitabile, e zhvillimit social, aktive në fushën e të drejtave të fëmijëve që nga viti 1999, duke i mbështetur nevojat dhe brengat e fëmijëve në nevojë dhe pa përkujdesje prindërore, duke u përkushtuar në ofrimin e shtëpisë dhe familjes për fëmijët pa përkujdesje prindërore,  si dhe përgatitjen e tyre për një jetë të pavarur.