Përkrahje për SOS Familjet në Komunitet

Përkrahje për SOS Familjet në Komunitet

12.2012 – 05.2015 Ambasada Norvegjeze /Grant Letter for KOS-12/0098, SOS Fuqizimi i Familjes, SOS Fshatrat e Femijeve Kosove , vlera e projektit 56,152€.

12.2012 – 02.2015 Ambasada Norvegjeze /Grant Letter for KOS-12/0099, SOS Familjet në Komunitet, SOS Fshatrat e Femijeve Kosove , vlera e projektit 324,601€

Our Impact

Në shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas, SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, duan

Fëmijët e SOS Fshatit festuan së bashku me engjëjt e tyre mbrojtës, ushtarët

“𝑁𝑢𝑘 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑒̈ 𝑏𝑒̈𝑗 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑐̧𝑘𝑎, 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑒̈ 𝑏𝑒̈𝑗 𝑑𝑖𝑐̧𝑘𝑎; 𝑒 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖 𝑞𝑒̈

Miqtë dhe donatorët e SOS Fshatrave të Fëmijëve Kosovë u mblodhën sot për

“Suksesi ynë është bazuar që në fillim nga partneriteti i mirë-zgjedhur. “ –

Betimi* 1 së bashku me dy vëllezërit dhe motrën erdhën në SOS Fshatin